Nazwa diament pochodzi od gr. ἀδάμας adamas (dopełniacz ἀδάμαντος adamantos, łac. diamentum) co oznacza "niepokonany, niezniszczalny" i nawiązuje do wyjątkowej twardości tego minerału. Jest najtwardszą znaną substancją z występujących w przyrodzie.

Szacowanie wartości
Dla oszacowania wartości diamentu istotne jest zwrócenie uwagi na cztery czynniki: